Ledamoter

Nicolay Nicolaysen


f. 12.4.1817   d. 22.1.1911

Norsk antikvarie och arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 16.10.1866 (nr 43)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

Porträttmatr. 1, s. 115.