Ledamoter

Johan Ernst Rietz


f. 6.9.1815   d. 16.7.1868

Kyrkoherde i Tygelsjö och V. Klagstorp (Malmöh. l.), kontraktsprost, f.d. docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet; språkman.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 14.2.1865 (nr 41)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SBL, SMoK.

G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne, 2: 2 (1948, s. 422–428);
A. Fjelner, Skånska mannar från Lund (1935, s. 191–218);
N. E. Hammarstedt, J. E. R. (Fataburen 1915, s. 183–188);
G. Hellström, Karl Fredrik Rietz’ ättlingar (1928);
A. Kock, En lundensisk språkman från äldre tid (Under Lundagårds kronor 2, 1921, s. 404–422);
A. Noreen, Vårt språk, 1 (1903–07).

Porträttmatr. 1, s. 115.