Ledamoter

Nils Gustaf Bruzelius


f. 28.4.1826   d. 23.4.1895

Rektor i Ystad; arkeolog, museiman.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 14.2.1865 (nr 40)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB och KVHAA.

SBL, SMoK.

B. Engström, N. G. B. (1926).

Porträttmatr. 1, s. 115.