Ledamoter
Nilsson, g. b

Göran B. Nilsson


f. 9.10.1934

Professor inom tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.12.1990 (nr 422)