Ledamoter

Jonas Allvin


f. 5.12.1777   d. 12.4.1866

F.d. förste lantmätare i Jönköpings län; hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 26.1.1858 (nr 31)


Bibliografiska uppgifter

Dialektsaml:ar i G. O. Hyltén-Cavallius’ saml., KB.

SBL.

A. E. Bolling, J. A. ”En hängiven hembygdsforskare och topograf i Gränna” (Grenna hembygdsförening 1912–1937. Jubileumsskrift, 1937, s. 15–18);
M. Legnér, En lantmätare begripliggör sin hembygd: J. A. och 1800-talets amatörforskning (Folkets historia. Årsbok 2001, s. 52–66).

Porträttmatr. 1, s. 114.