Ledamoter

Anders Uppström


f. 29.6.1806   d. 21.1.1865

Docent, slutl. e. o. professor i mesogötiska m. m. vid Uppsala universitet, utgivare av Codex argenteus, jämförande indoeuropeisk språkforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 17.4.1855 (nr 30)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och Nordiska museet.
Briefwechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten (utg. E. Schmidt, 1885).

SMoK. Nordisk familjebok, 2 uppl., bd 30.

O. von Friesen & A. Grape, Om Codex argenteus (1828);
V. Uppström ”Proæmium” till A. U:s Codices gotici ambrosiani (1868) och i dens. Miscellanea, 1 (1914).

Porträttmatr. 1, s. 114.