Ledamoter

Johan Hedenborg


f. 21.10.1787   d. 21.8.1865

Läkare, forskningsresande i Nordöstafrika, tit. professor, senare svensk-norsk vicekonsul på Rhodos, slutl. bosatt i Florens; arkeologisk, numismatisk, zoologisk och botanisk samlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.12.1854 (nr 29)


Bibliografiska uppgifter

Papper (jämte självbiografi) i KVA, reseanteckningar i Roggebiblioteket i Strängnäs;
Hans stora hemsända samlingar fördelade över flera museer och institutioner, se SBL.
Bibliografi i Holmberg.

SBL, SMoK.

J. A. Almquist, Kommerskollegium … samt konsulsstaten (1912–15, s. 530);
T. J. Arne, Svenskarna i Österlandet (1952);
A. Holmberg, Professor J. H. 1786–1865: läkare, forskningsresande, samlare (Bidrag till Kungl. Svenska vetenskapsakademiens historia, 8, 1968);
R. Murray, Resor till heliga mål: svenskar i Rom och Jerusalem (1974, s. 54–72: Vallfart eller forskningsresa? Johan Hedenborg 1830);
A. W. Persson, Med hacka och med spade (1934), s. 123–126 (”J. H. Ett svenskt forskaröde på Rhodos”);
O. P. Sturzen-Becker, [nekr.] i Svea 22 (1866, s. 173–176);
P. F. Wahlberg, J. H. i KVA lefnadsteckningar, 1, 1869–1873, s. 371–386);
Süheyl Ünver, [turkisk uppsats om H., 1938] (se Lychnos 1941, s. 459).

Porträttmatr. 1, s. 113.