Ledamoter

Johan Forsander


f. 6.5.1795   d. 8.7.1866

Domkyrkosyssloman i Växjö, lärare i naturalhistoria vid Växjö gymnasium; historisk-biografisk samlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.4.1853 (nr 28)


Bibliografiska uppgifter

F:s saml:ar i Växjö stiftsbibl.;
Geneal. ant:ar och självbiogr. i Kalmar läns museum.

SBL.

O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 235 f.);
G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne, 2 (1927, s. 23 ff., och 8, 1934, s. 298 f.);
C. Knutsson, J. F., Arbetsmyra i Tegnérs skugga (Kulturföreningen Memoria, 1993).

Porträttmatr. 1, s. 113.