Ledamoter

Anders Hedner


f. 10.12.1801   d. 22.10.1873

Kyrkoherde i Asby (Östergötl. l.), kontraktsprost, f.d. docent i romerska poesien vid Uppsala univ., f.d. gymnasierektor i Linköping.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.11.1852 (nr 27)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Linköpings stifts- och landsbibliotek.

Linköpings stifts herdaminne, 4 (1933, s. 264–269);
M. Mattsson, I Ydre på 1800-talet (1932, s. 109–124);
M. Westling, Livet i Asby prästgård under Hednerska tiden (Linköpings stifts julbok, 20, 1925, s. 76–91);
O. Wågman, A. H. (Julhälsn. från Linköpings stift, 4, 1908, s. 97–116).

Porträttmatr. 1, s. 113.