Ledamoter

Jakob Rudolf Keyser


f. 1.1.1803   d. 9.10.1864

Professor i historia vid Kristiania universitet; fornforskare, historiker och språkman.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.6.1850 (nr 25)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

B. Hildebrand, C. J. Thomsen.

Porträttmatr. 1, s. 113.