Ledamoter

Anders Lignell


f. 11.2.1787   d. 13.4.1863

Kyrkoherde i Kila (Värml. l.), kontraktsprost; forn- och hävdaforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.6.1850 (nr 24)


Bibliografiska uppgifter

Papper (skänkta till Kristinehamns realskola, nuv. Brogårdsskolan, dep.) i Värmlandsarkiv, Karlstad och i KVHAA.
H. Lagergren, Lignellska manuskriptsamlingarna i Kristinehamns realskolas bibliotek (HT, 37, 1917, ss. 303–307).
A. L., Ungdomsminnen (Gamla studentminnen från Lund, utg. av E. Wrangel, 1918, s. 117–135).

SBL, SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 113.