Ledamoter

Richard Dybeck


f. 1.9.1811   d. 28.7.1877

E.o. hovrättsnotarie; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.5.1848 (nr 21) Utesluten ur ledamotsförteckningen på egen begäran, anmäld i akademien 2.6.1862.


Bibliografiska uppgifter

Självbiografi i X 257ab, UUB;
Manuskriptsamlingar i Nordiska museets arkiv och ATA.

SBL, SMoK.

 A. Ivarsdotter-Johnson, Folkmusiken förs upp på konsertestraden (Hemländsk hundraårig sång, red. H. Karlsson, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 77, 1994, s. 144–155);
—, För vallhornet, mot krigstrumpeten (Texter om svensk folkmusik, red. O. Ronström, G. Ternhag, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 81, 1994, s. 47–51);
S. Kjersén, R. D. Historien om en svensk (1916);
J. Lindblom, Fornforskaren och skalden – R. D. (Glädjerika sköna, 2003, s. 130–137);
 C. Mangård, R. D. Romantikern och fornforskaren (Västmanlands fornminnesfören:s årsskr., 25, 1937);
T. Norman, R. D. i samtid och eftervärld (Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift 1987, 65, s. 7–14);
M. Ramsten, Ur forntida djup stige Svenskmannasång (Hemländsk hundraårig sång, s. 121–125);
G. Reimers, Barndomshem för snillen. Du gamla, du friska Odensvi: R. D. (1811–77) (dens., Lärdom och idyll: prästgården som bildningsmiljö, 1993, s. 100–105);
H. Schück, SA;
P. Westerlind, Mot en vidrig tidsanda: Richard Dybeck och fornforskningen (Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift 1996, 73, s. 112–122). 
Porträttmatr. 1, s. 112.