Ledamoter

Johan Fredrik Lundh


f. 16.4.1809   d. 9.12.1860

Kyrkoherde i Hammenhög, Skåne; fornsakssamlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 16.2.1847 (nr 20)


Bibliografiska uppgifter

S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne, 4 (1857, s. 126 f.);
KVHAA Månadsblad, 20, 1891, s. 170.

Porträttmatr. 1, s. 112.