Ledamoter

Levin Christian Wiede


f. 11.10.1804   d. 8.6.1882

Bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek, sedan kyrkoherde i Västra Husby, slutl. i Ekebyborna (Östergötl. l.), historisk och genealogisk forskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1847 (nr 19)


Bibliografiska uppgifter

Papper (bl. a. genealogisk samling) i Linköpings stifts- och landsbibliotek samt i ATA.
Hans musiksamling i urval: [M. Berger …], L. C. W:s vissamling (1995).

B. Cnattingius i Meddel. från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1931–32, s. 13 f.;
J. Ling, Studier i L. C. W:s vissamling: en musikfolkloristisk undersökning (seminarieuppsats, Uppsala universitet 1961);
—, L. C. W:s vissamling: en studie i 1800-talets folkliga vissång (lic. avh., Studia musicologica Upsaliensia 8);
—, ’Får du derföre höra ett sångstycke’ (En brokig samling, [red. E. Danielson m. fl.] Skrifter utg. av Svenskt visarkiv 15, 2001, s. 8–12);
O. Lönnqvist, Rökstenen, Wiede och Bugge: ett nordiskt forskarsamarbete mot 1800-talets slut (Saga och sed 2000, s. 101–119;
A. Ranius, L. C. W. (Linköpings biblioteks handlingar. N.S., Bd 14, 1993);
Linköpings stifts herdaminne, 2 (1919, utg. J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl, s. 297 ff.);
C. A. Moberg, Från kämpavisa till locklåt (Sv. tidskrift för musikforskn., 33, 1951).

Porträttmatr. 1, s. 112.