Ledamoter

Otto Christian Ekman


f. 24.9.1791   d. 5.8.1866

Provinsialläkare i Kalmar, fornsakssamlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 25.11.1845 (nr 18)


Bibliografiska uppgifter

E:s kataloger över sina fornsakssamlingar är (jämte samlingarna) i KVHAA.
O. C. E., En lägerjournal från Carl XIV Johans dagar, utg. L. Ljungberg (Malmö fornminnesförenings årsskrift 1944, s. 32–69).

SBL, SMoK.

H. Schück, KVHAA.

Porträttmatr. 1, s. 112.