Ledamoter

Bengt Erland Fogelberg


f. 8.8.1786   d. 22.12.1854

Bildhuggare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.6.1844 (nr 17)


Bibliografiska uppgifter

Papper i K. Akademien för de fria konsterna och i Nationalmuseum.

SBL, SMoK, Svenskt konstnärslexikon.

K. Melin-Fravolini, Kungliga konstaffärer: Karl XIV Johan och skulptören B. E. F. (Carl Johans förbundets handlingar 1976/1980, s. 7–28);
M. Odelberg, Fyra temperament: Bror Marklund, B. E. F., Carl Frisendahl, Robert Nilsson: den konstnärliga utsmyckningen i Statens historiska museum (1983).

Porträttmatr. 1, s. 111.