Ledamoter

Axel Emanuel Holmberg


f. 24.4.1817   d. 6.6.1861

Pastorsadjunkt, fornforskare, topograf.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.3.1844 (nr 16)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB och Nordiska museet.

SBL, SMoK.

M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 43 ff.);
Hj. Larsen, A. E. H. som arkeolog (Vikarvet 1942, s. 25–43).

Porträttmatr. 1, s. 111.