Ledamoter

Nils Isak Löfgren


f. 28.9.1797   d. 7.12.1881

Kyrkoherde i Högsby (Kalm. län), prost; fornforskare, topograf, personhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.3.1844 (nr 15)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 111.