Ledamoter

Lars Cedergren


f. 1795   d. 23.12.1863

Kommissionslantmätare i Jämtland, slutl. förste lantmätare i Malmöhus län.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.4.1831 (nr 12)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903, s. 155).

Porträttmatr. 1, s. 111.