Ledamoter

Gregers Fougner Lundh


f. 15.5.1786   d. 11.7.1836

Professor i nationalekonomi med lanthushållningslära och teknologi vid universitetet i Kristiania; urkundsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.1.1830 (nr 10)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Riksarkivet, Oslo, andra papper i Statsarkivet i Hamar och Universitetsbiblioteket i Oslo.

NBL2.

Porträttmatr. 1, s. 111.