Ledamoter

Abraham Ahlqvist


f. 5.7.1794   d. 9.7.1844

Kyrkoherde i Runsten (Öland), sedan kontraktsprost; fornforskare och topograf.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.11.1829 (nr 9)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

P. Ahlqvist, Ölands hävdatecknare (1947);
S. Björck, Ölandsforskaren A. A. (Kalmar nations skriftserie 16, 1939, s. 7–31), även uppg. om A:s saml.;
R. Hjärne, Götiska förbundet (1878, s. 119);
B. Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 4 (1951, s. 238–241).

Porträttmatr. 1, s. 111.