Ledamoter

Sven Peter Bexell


f. 26.9.1775   d. 5.5.1864

Kyrkoherde i Grimeton och Rolfstorps (Hall. l.), kontraktsprost, hovpredikant, tit. professor, f.d. livdrabant, fornforskare, topograf.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.10.1829 (nr 8)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB, LUB och Varbergs museum.

SBL, SMoK.

M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 22–24);
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 115 f.);
C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne, ny uppl. utg. av K. Norberg (1948, s. 190 ff.).

Porträttmatr. 1, s. 110.