Ledamoter

Sören Bruun Bugge


f. 6.2.1798   d. 12.12.1886

Professor i latin vid Kristiania universitet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 15.10.1828 (nr 7)


Bibliografiska uppgifter

NBL1.

Porträttmatr. 1, s. 110.