Ledamoter

Nils Johan Ekdahl


f. 27.4.1799   d. 20.12.1870

Pastorsadjunkt i Bara och Mölleberga (Malmöh. l.), sedan kyrkoherde i Adolf Fredriks församling, Stockholm, forn- och urkundsforskare, samlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.2.1828 (nr 6)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA och RA (se SBL).

SBL, SMoK.

G. Hallström, N. J. E:s norrländska resor och samlingar 1827–1830 (Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1928–29, s. 73–150);
G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951, s. 49 ff.);
B. Hildebrand, N. J. Ekdahl och diplomatariet (Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund … 1949, s. 291–303);
H. Schück, KVHAA.

Porträttmatr. 1, s. 110.