Ledamoter

Alexander Seton


f. 10.12.1768   d. 1.10.1828

Fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 16.1.1827 (nr 4)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

N. Ahnlund, Svenska medeltidsurkunder (HT, 58, 1938), s. 145 f.;
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
—, N. J. Ekdahl och diplomatariet (Hist. stud. tillägn. Nils Ahnlund … 1949), s. 295 f.;
H. Schück, KVHAA;
D. Selling, A. S. (1768–1828) som fornforskare (KVHAA Handlingar 59:3, 1945).