Ledamoter

Jacob Gråberg af Hemsö


f. 7.5.1776   d. 29.11.1847

Skriftställare, senare svensk konsul i Tripolis 1822–28, slutl. påvlig greve, storhertigens av Toscana kammarherre och överbibliotekarie vid Biblioteca Pitti i Florens.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.12.1810 (nr 1)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Bibliotheca Nazionale, Florens (se Hildebrand i PHT, 37, 1936, s. 204), och i KVHAA.
Självbiografi i Biographiskt lexicon, ny uppl., 5, 1875, s. 228–269.

SBL (i släktart.). SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 110.