Ledamoter
Matrikel

Matrikeln över ledamöter av Kungl. Vitterhets Akademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien är uppställd efter nummer och nummerföljden styrs av tidpunkten för invalet. Ledamöterna i KVittA är indelade i 2 kategorier och i KVHAA i 7 kategorier. Fördelningen på klasser i KVHAA tillkom 1933 och finns endast för 3 kategorier: Hedersledamöter, Svenska ledamöter och Utländska ledamöter.

De bibliografiska uppgifterna avser inte att vara fullständiga. Meningen har varit att ge läsaren en möjlighet att ta reda på vem personen var, eller – när det gäller mera kända personer – var huvudlitteraturen finns.Innehåll
 

Inledning och kommentarer av Lars-Olof Skoglund
Förkortningar som förekommer i matrikeln
Preses och sekreterare. Förteckning i kronologisk följd
Alfabetisk förteckning över alla ledamöter
Sök ledamot: Efternamn Förnamn

Kungl. Vitterhets Akademien 1753–1786

Kungl. Vitterhets Akademien på drottning Lovisa Ulrikas initiativ stiftad av konung Adolf Fredrik den 20 mars 1753.
Beskyddarinna 1753–1782: Drottning Lovisa Ulrika (1720–1782)

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Ombildad av konung Gustaf III den 20 mars 1786.
Beskyddare: Hans Majestät Konungen