Ledamoter
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1786–
Svenska ledamöter
(jämte norska invalda 1814–1905)
351    John Robert Bertil Broomé 1978
352    Frans Bertil Molde 1978
353    Patrik Anders Adolf Reuterswärd 1978
354    Gustaf Carl Arvid Holmér 1978
355    Carl Nylander 1979
356    Åke Josefsson Fridh 1979
357    Pär Göran Axel Gierow 1979
358    Johan Magnus G:son von Platen 1979
359    Pär-Erik Back 1979
360    Berta Ingeborg Stjernquist 1980
361    Velta Tatjana Ruke-Dravina 1980
362    Åke Andrén 1980
363    Gunvor Margareta Widmark 1980
364    Göran Rystad 1980
365    Gunnar Eriksson 1980
366    Per Bjurström 1981
367    Jan Svartvik 1981
368    Sven Edvin Lundkvist 1981
369    Göran Hermerén 1981
370    Hans August Bernhard Meijer 1981
371    Brita Ingrid Maria Malmer 1981
372    Harry Johannes Järv 1981
373    Erik Cinthio 1982
374    Siegfried Jakob Lienhard 1982
375    Allan Mattias Ellenius 1982