Ledamoter
Förkortningar som förekommer i matrikeln

 

(Listan är ofullständig!)
 

AB = Aftonbladet

AFL = Almindeligt Forfatter-lexicon …, vol. 1-6 (1843–68, nytr. 1962–65)

ADB = Allgemeine Deutsche Biographie 1–55 (1875–1912)

AEI eller IAE = det isländska biografiska lexikonet

ALMA =

ANF = Arkiv för nordisk filologi

ATA = Antikvarisk-Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet

BAW = Die Berliner Akademie der Wissenschaften: Ihre Mitglieder und Preisträger 1700–1990 (1992)

BBKL = Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 1– (1975–)

BBL = Biblioteksbladet

Biografiskt lexikon för Finland: 1 Svenska tiden (2008), 2 Ryska tiden (2009)

BJ = Biographisches Jahrbuch und deutsches Nekrolog 1–18 (1897–1917)

BNB = Biographie Nationale de Belgique 1–44 (inkl. supplement, 1866–1986)

Boia, GHMA =

BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies

CE = Catholic Encyclopedia 1–15 (1907–1912)

CP = The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom 1–13 (1910–59)

DAB = Dictionary of American Biography 1–20 (1928–1946)

DBBL = Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710–1960 (1970)

DBE = Deutsche Biographische Enzyklopädie 1–13 (1995–2003)

DBFC =

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani 1– (1960–)

DBL2 = Dansk Biografisk Lexikon 1–27 (1933–44)    kolla

DBL3 = Dansk Biografisk Lexikon 1–16 (1979–1984)

DBM =

DGU =

DN = Dagens Nyheter

DBF = Dictionnaire de Biographie Française 1– (1932–)

DLL = Deutsches Litteratur-Lexikon 1– (1968–)

DNB = Dictionary of National Biography 1–63 (1885–1900) med många supplement 1912–1996 kolla

EHCA =

ETSR = Eesti teaduslik selts Rootsis [Estniska lärdomssällskapet i Sverige]

FT = Finsk Tidskrift

GHM = Göteborgs högskolas matrikel

GHT = Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

GP = Göteborgsposten

GSF = Genealogiska Samfundet i Finland

GUB = Göteborgs universitetsbibliotek

H = handlingar (i vissa sammansättningar)

HLS = Historiska och Litteraturhistoriska studier, Helsingfors

Hoops RGA = Reallexikon der germanischen Altertumskunde 1–37 (2. uppl. 1973–2008)

HT = Historisk tidskrift

HTF = Historisk tidskrift för Finland

HVSL = Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund

HVSU = Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala

IDA = International Dictionary of Anthropologists (1991)

JAOS = Journal of the American Oriental Society

KB = Kungliga Biblioteket

KFÅ=Karolinska förbundets årsbok

KVA = Kungl. Vetenskapsakademien

KrVA = Kungl. Krigsvetenskapsakademien

KVHAA = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

KVittA = Kungl. Vitterhets Akademien

KVVS = Kungl. Vitterhets- och Vetenskapssamhället i Göteborg

LG = Lexicon Grammaticorum. Who’s who in the History of World Linguistics (1996)

LUB = Lunds universitetsbibliotek

LUM = Lunds universitets matrikel

MEL = Magyar Életrajzi Lexikon 1–2 (1967–1969)

NB = Nasjonalbiblioteket, Oslo

NBL1 = Norsk Biografisk Leksikon 1–19 (1923–1983)   kolla

NBL2 = Norsk Biografisk Leksikon 1–10 (1999–2005)

NCAB = National Cyclopedia of American Biography 1–49 (1893–1966)

NF =

NNF-Nytt = Norsk Numismatisk Forening-Nytt

NNUM = Nordisk numismatisk unions medlemsblad

NNÅ = Nordisk Numismatisk Årsskrift

NRA = National Register of Archives (?enbart på nätet)

NTBB = Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen

ODNB = Oxford Dictionary of National Biography 1–60 (2004)

PHT = Personhistorisk tidskrift

Porträttmatr. 1 = Porträttmatrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1958 (1959)

Porträttmatr. 2 = Porträttmatrikel (November 2008)

PSB =Polski Słownik Biograficzny

RA = Riksarkivet

RBS = Russikij biograficheskij slovar’ 1–25 (+ diverse senare index) 1896–1918.

SA = Svenska Akademien

SAT = Svenska autografsällskapets tidskrift

SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon 1– (1918–)

SDS = Sydsvenska Dagbladet Snällposten

SkS = Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

SLB = Svensk litteraturhistorisk bibliografi

SLH = Sveriges läkarehistoria

SMoK = Svenska män och kvinnor 1–8 (1942–1955)

SOFI = Institutet för språk och folkminnen

StHM = Stockholms högskolas matrikel

StT = Stockholms-Tidningen

Suomen Kansallisbiografia 1–10 (2003–2007)

SvD = Svenska dagbladet

SvJT = Svensk Juristtidning

UNT = Upsala Nya Tidning

UUB = Uppsala universitetsbibliotek

UUM = Uppsala universitets matrikel

VS = Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala

VSL = Vetenskapssocieteten i Lund

ZDMG = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft

ZfdPh = Zeitschrift für deutsche Philologie

Å = Årsbok (i vissa sammansättningar)

ÖBL = Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 1– (1954–)