Ledamoter
Aktuellt om ledamöter

Leif Runefelt

 

Akademiens arbetande ledamot, Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, har utkommit med en ny bok om kvinnobilder i svensk reklam under den tidiga industrikapitalismen, Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870-1914.

 

 

Marianne Gullberg

 

Akademiens arbetande ledamot, Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet har tilldelats The European Second Language Association’s Distinguished Scholar Award 2019.

 

 

Tore Janson

 

Akademiens arbetande ledamot Tore Jansson, professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet, har utkommit med den nya boken Språken före historien.

 

 

Birgitta Svensson

 

Akademiens arbetande ledamot Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett eventuellt framtida museum om Förintelsen.

 

Regeringens pressmeddelande - Utredning om ett museum om Förintelsen 
 

 

Elena Balzamo

 

Akademiens utländska ledamot Elena Balzamo,  fil. dr i skandinavistik, har utkommit med två nya böcker:


Un archevêque venu du froid. Essais sur Olaus Magnus (1490-1557)
Minnen från mitt vistande i Afrika. Marocko 1831-1832

 

Gunlög Fur

 

Akademiens arbetande ledamot Gunlög Fur,  professor i historia vid Linnéuniversitetet, har utkommit med en ny bok om den svenskfödde konstprofessorn Oscar Jacobson och kiowakonstnären Stephen Mopope, Painting Culture, Painting Nature.

 

Anders Jarlert

 

Akademiens arbetande ledamot Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, har valts till vice ordförande (och ordförande för år 2020) i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

 

Marianne Gullberg

 

Akademiens arbetande ledamot Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har valts till preses 2019 i Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

 

Thure Stenström

 

Akademiens arbetande ledamot Thure Stenström, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har utkommit med en ny bok, Den glömde Gyllensten (Artos & Norma Bokförlag, 2018).

 

Lars-Gunnar Larsson

 

Akademiens arbetande ledamot Lars-Gunnar Larsson, professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, har utkommit med en ny bok, Per Holmberger och sockenlapparnas språk. (Acta Universitatis Upsaliensis, 2018).

 

Peter Gillgren

 

Akademiens arbetande ledamot Peter Gillgren,  professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har utkommit med en ny bok, Siting Michelangelo. Spectatorship, Site Specificity and Soundscape (Nordic Academic Press, 2017).

 

Nils-Eric Sahlin

 

Akademiens arbetande ledamot Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, valdes den 14 december in som ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.

 

Torbjörn Lodén

 

Akademiens arbetande ledamot Torbjörn Lodén, professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet och Akademiens delegat i Union Académique Internationale (UAI) blev vid UAIs 90:e generalförsamling den 23-25 oktober invald i dess styrelse.

 

Ove Bring

 

Akademiens arbetande ledamot Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan, har utkommit med en ny bok, Kvinnor och kungar. Om krig och fred. (Atlantis, 2017)

 

Anders Cullhed

 

Akademiens preses,  Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har utkommit med en ny bok, Tidens guld. Essayer om kanon, liv, poesi (Bokförlaget Faethon, 2017).

 

Janken Myrdal

 

Akademiens arbetande ledamot Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, tilldelas SLUs stora förtjänstmedalj den 7 oktober.

 

Marianne Gullberg

 

Akademiens arbetande ledamot Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har valts in i Academia Europaea.