Ledamoter
Aktuella

Birgit Rausing

 

Akademiens korresponderande ledamot, Birgit Rausing, har tilldelats H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser för svensk kultur.

 

Bo Lindberg

 

Akademiens arbetande ledamot och vice sekretrare, Bo Lindberg, professor i idé- och lärdosmhistoria vid Göteborgs universitet, har tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, för förtjänstfulla insatser som lärdomshistoriker.

 

Birgitta Svensson

 

Akademiens arbetande ledamot och ständige sekreterare, Birgitta Svensson, professor i etnologi, särskilt europeisk, vid Nordiska museet och Stockholms universitet, har tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band, för framstående insatser inom svenskt universitets- och akademiliv.

 

Sara Danius

 

Akademiens arbetande ledamot, Sara Danius, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, efterträder, den 1 juni 2015, Peter Englund som Svenska Akademiens ständige sekreterare.

 

Ove Bring

 

Akademiens arbetande ledamot Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan, har kommit ut med en ny bok Parthenon syndromet, Atlantis, Stockholm, 2015.

 

Zhang Longxi

 

Akademiens utländske ledamot Zhang Longxi, professor i kinesiska och jämförande litteratur och översättning vid City University of Hong Kong, har kommit ut med en ny bok From Comparison to World Literature, Albany State University of New York Press, 2015.

 

Elena Balzamo

 

Akademiens utländske ledamot Elena Balzamo, fil.dr i skandinavistik, forskare vid Swedish Collegium for Advanced  Study i Uppsala, har kommit ut med en ny bok om Strindberg "Je suis un vrai diable!" Dix essais sur Strindberg, L'Harmattan, Paris 2015.

 

Stig Strömholm

 

Akademiens arbetande ledamot Stig Strömholm, professor i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, har kommit ut med boken Resonerande katalog. Minnen 1958-2003, Atlantis, Stockholm, 2014.

 

Thure Stenström

 

Akademiens arbetande ledamot Thure Stenström, professor i llitteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har kommit ut med boken Utsikter och insikterUppsala Universitet, 2014.

 

Anders Jarlert

 

Akademiens arbetande ledamot Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, har kommit ut med boken Göteborgs stifts herdaminne 1620-1999 II. Älvsborgs, Nylöse och Hisings kontrakt, Tre Böcker Förlag AB, Göteborg, 2014.

 

Anders Andrén

 

Akademiens arbetande ledamot och vice preses Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, har tilldelats De Svenska Historiedagarnas pris till Stig Ramels minne 2014 för att han kunnigt och stimulerande korsar traditionella ämnesgränser och därmed placerar kunskapen i större och intresseväckande sammanhang.

 

Sten Åke Nilsson

 

Akademiens arbetande ledamot Sten Åke Nilsson, professor i konstvetenskap vid Lunds universitet, har kommit ut med boken Trädgårdarna i Kashmir och andra essäer, Atlantis, Stockholm, 2014.