Ledamoter
Aktuellt om ledamöter

Per-Arne Bodin

 

Akademiens arbetande ledamot Per-Arne Bodin har nyligen givit ut boken Rysk litteratur i tusen år vid Artos och Norma Bokförlag.

 

 

Mats Roslund

 

Akademiens arbetande ledamot Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet, medverkar i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok med boken Staden växer fram och Utbildningsradions samtal om Staden.

 

 

Gunnel Engwall

 

Akademiens arbetande ledamot, Gunnel Engwall, professor i romanska språk vid Stockholms universitet, har tilldelats H.M. KONUNGENS MEDALJ, 12:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser inom svenskt universitetsväsende. Medaljen kommer att delas ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 6 november 2020. 


 

Hans Kronning

 

Akademiens arbetande ledamot och vice sekreterare, Hans Kronning, professor i romanska språk vid Uppsala universitet, har har publicerat ett kapitel om komparativ romanistik som disciplin och forskningsgemenskap i samlingsvolymen Romanistiken i Sverige: tradition och förnyelse.

 

 

Håkan Möller

 

Akademiens arbetande ledamot och vice preses, Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, har tilldelats Schückska priset för år 2020 av Svenska Akademien.


 

Dag Prawitz

 

Akademiens arbetande ledamot, Dag Prawitz, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, har tilldelats 2020 års Rolf Schockpris i logik och filosofi  för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion. Prisutdelning kommer att ske den 19 oktober 2020.


 

Anders Andrén

 

Akademiens arbetande ledamot, Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, tog emot H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser inom det arkeologiska forskningsområdet. Medaljen delades ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 4 februari 2020


 

Maria Ågren

 

Akademiens arbetande ledamot, Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelats forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid. 

 

 

Birgit Arrhenius

 

Akademiens arbetande ledamot, Birgit Arrhenius, professor emerita i laborativ arkeologi, har utkommit med den nya boken Forngreta. En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi (Bokförlaget Langenskiöld).

 

 

Peter Gillgren

 

Akademiens arbetande ledamot, Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har publicerat en artikel om konsthistorikern Felix HorbJournal of Art Historiography.

 

 

Stefan Brink

 

Akademiens arbetande ledamot, Stefan Brink, har blivit inviterad som Heinz Heinen Fellow 2019-2020 vid Inst. for Advanced Studies (Bonn Center for Dependency and Slavery Studies), Universität Bon.

 

 

Håkan Möller

 

Akademiens arbetande ledamot, Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet har utkommit med den nya boken Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok.

 

 

Ingela Nilsson

 

Akademiens arbetande ledamot, Ingela Nilsson, professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska, Uppsala universitet, har tilldelats ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond för programmet Att spåra förbindelser: den bysantiska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100)

 

 

Gunnel Ekroth

 

Akademiens arbetande ledamot, Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet har tilldelats ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Den "oheliga" helgedomen? Att definiera temenos som ett rum för samspel mellan gudar och människor i antikens Grekland 600 f.Kr.-200 e.Kr.

 

 

Lars Berglund

 

Akademiens arbetande ledamot, Lars Berglund, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet, har tilldelats ett anslag för infrastruktur för forskning från Riksbankens Jubileumsfond för Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772): ett digitaliserings- och databasprojekt.

 

 

Mats Malm

 

Akademiens arbetande ledamot, Mats Malm, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet och föreståndare för Litteraturbanken, har tilldelats ett anslag för infrastruktur för forskning från Riksbankens Jubileumsfond för Nya vägar till det förflutna. Det litterära kulturarvet som källmaterial för humaniora och samhällsvetenskap.

 

 

Leif Runefelt

 

Akademiens arbetande ledamot, Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, har utkommit med en ny bok om kvinnobilder i svensk reklam under den tidiga industrikapitalismen, Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870-1914.

 

 

Marianne Gullberg

 

Akademiens arbetande ledamot, Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har tilldelats The European Second Language Association’s Distinguished Scholar Award 2019. 
Marianne Gullberg är även medredaktör till den nya e-antologin Visual language (Eds. Sandler, W., Gullberg, M., Padden, C., 2019) utgiven av Frontiers Media, Lausanne (fritt tillgänglig via öppen tillgång).

 

 

Tore Janson

 

Akademiens arbetande ledamot Tore Jansson, professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet, har utkommit med den nya boken Språken före historien.

 

 

Birgitta Svensson

 

Akademiens arbetande ledamot Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett eventuellt framtida museum om Förintelsen.

 

Regeringens pressmeddelande - Utredning om ett museum om Förintelsen