Kulturfastigheter
Stensjö by - Vägbeskrivning

Byn ligger 1 mil norr om Oskarshamn på Smålandskusten. Kör E22, avfarten till Stensjö by är skyltad.  


> Kartan som pdf-fil
 

 

Stensjö by  |  Vägbeskrivning  |  Kulturlandskapet, skogen och husen