Kansli
CONTACT


Vitterhetskademiens kansli

 

Telefon: 08-440 42 80

Fax: 08-440 42 90

Postgiro: 59993-6

E-post:
kansli@vitterhetsakad.se


 

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm

Besöksadress:
Villagatan 3   > Karta

 


Kanslipersonal

 

AKADEMIENS STÄNDIGE SEKRETERARE
professor Karin Helander

AKADEMISEKRETERARE
Maria Nyström Peck

EKONOMIANSVARIG
Åse Johansson

INTENDENT, WEBBANSVARIG
Staffan Eriand Isa

PUBLIK- OCH FASTIGHETSANSVARIG
Fredrik Käck

PUBLIKATIONSANSVARIG, REDAKTÖR
Jenni Hjohlman

INFORMATION, KONFERENSER OCH INTERNATIONELLA FORSKARUTBYTEN
Kristina Lund