Kalendarium
Konferenser och andra arrangemang
Här anges händelser som arrangeras med stöd av Vitterhetsakademien eller i akademiens lokaler. De är tillgängliga efter särskild inbjudan, om inte annat anges.
Kommande
9 nov 2018
Symposium The place of the Cognitive in Literary Study
Tidigare
11-12 juni 2018
Konferens Doing House: Social, Cultural and Political Practises in Early Modern Europe
2-4 maj 2018
Konferens When linguistics meet archaeology and genetics. I Göteborg
26-27 april 2018
Konferens Natur och kulturs litteraturhistoria, Stensjö by
19-20 april 2018
Symposium Att vara Anna i världen –om Anna Rydstedts liv och diktning
9-10 april 2018
Psykologihistoriskt symposium
7 mars 2018
Konferens High profile workshop on cultural evolution
8-9 feb 2018
Workshop Towards a mechanism-based approach in sustainability science
12 dec. 2017
Symposium Världslitteraturhistorieskrivning
12-14 dec 2017
Ämneskonferens Ekonomisk-historiska mötet. Stockholms universitet