Kalendarium
Konferenser och andra arrangemang
Här anges händelser som arrangeras med stöd av Vitterhetsakademien eller i akademiens lokaler. De är tillgängliga efter särskild inbjudan, om inte annat anges.
Kommande
8-9 feb. 2018
Workshop Towards a mechanism-based approach in sustainability science
7 mars 2018
Konferens High profile workshop on cultural evolution. 
19-20 apr. 2018
Symposium Att vara Anna i världen –om Anna Rydstedts liv och diktning.
Tidigare
12 dec. 2017
Symposium Världslitteraturhistorieskrivning
12-14 dec. 2017
Ämneskonferens Ekonomisk-historiska mötet. Stockholms universitet.
27-28 nov. 2017
Konferens Missions of Universities over Time: Global Actors, National Champions, or Local Power Houses?
23-24 nov. 2017
Symposium Reformationens uttryck och följder
16-17 nov. 2017
Ämneskonferens Antikens kultur och samhällsliv
9-11 nov. 2017
Konferens Future(s) of the Revolution and the Reformation.
26-27 okt. 2017
Symposium Estetisk erfarenhet i tidigmoderna kulturer
27-29 sep. 2017
Symposium OV och VO i de nordiska språken. Uppsala universitet.
22 sep. 2017
fort. Symposium Kulturarv och gränser. Kungl. Vitterhetsakademien
21 sep. 2017
Konferens Bernadotteprogrammet