Kalendarium
Årshögtiden

Akademiens årshögtid arrangeras i regel den 20 mars, det datum då drottning Lovisa Ulrika år 1753 instiftade akademien. Om dagen infaller under en helg kan sammankomsten förskjutas.


Kungl. Vitterhetsakademiens dåvarande preses Anders Cullhed. Högtidssammankomsten 2019
Foto: Urban Wedin

 

Akademiens högtidssammankomst äger vanligen rum den 20 mars. 2020 års firande är inställt.

 

Sekreterarens årsberättelse (publiceras senare)

Priser och belöningar 2020

Gad Rausings pris för framstående forskargärning 2020 > Pirjo Markkola

Rettigska priset 2020 > Anna Dahlgren och Paula Henrikson

 

Pressmeddelande medaljörer och pristagare