Kalendarium
< April 2018 >
April 2018
9-10 april

Psykologihistoriskt symposium

10 april

Förvaltningsutskottet sammanträder

19-20 april

Symposium Att vara Anna i världen –om Anna Rydstedts liv och diktning

26-27 april

Konferens Natur och kulturs litteraturhistoria, Stensjö by