Kalendarium
< April 2018 >
April 2018
9-10 april

Symposium. Historien om svensk psykologisk forskning utvecklingen från perception och psykofysik

10 april

Förvaltningsutskottet sammanträder

19-20 april

Symposium. Att vara Anna i världen –om Anna Rydstedts liv och diktning

26-27 april

Konferens. Natur och kulturs litteraturhistoria, Stensjö by