Kalendarium
< Mars 2018 >
Mars 2018
6 mars

Plenum. Inträdesföredrag av professor Jonas Ebbesson, Stockholm. Juridik och jurister när sammanhang vidgas och gränser förändras.

7 mars

Konferens. High profile workshop on cultural evolution

20 mars

Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset.
Föredrag av professor Anne-Marie Leander Touati. Pompeji i Stockholm – historiserande rum som historia.