Kalendarium
< September 2017 >
September 2017
5 sep.

Plenum. Föredrag av professor Fredric Bedoire, Konstakademien. Högborgerlighet och filantropi. Livet på Villagatan 3.

7-8 sep.

Konferens Riccoldo da Monte di Croce

14-15 sep.

Konferens Skapandet av ett begreppshistoriskt lexikon

19 sep.

Förvaltningsutskottet sammanträder

21 sep.

Konferens Bernadotteprogrammet

22 sep.

fort. Symposium Kulturarv och gränser. Kungl. Vitterhetsakademien

27-29 sep

Symposium OV och VO i de nordiska språken. Uppsala universitet