Kalendarium
< September 2017 >
September 2017
5 sep.

Plenum. Föredrag av professor Fredric Bedoire, Konstakademien. Högborgerlighet och filantropi. Livet på Villagatan 3.

7-8 sep.

Konferens. Riccoldo da Monte di Croce

14-15 sep.

Konferens. Skapandet av ett begreppshistoriskt lexikon

19 sep.

Förvaltningsutskottet sammanträder

21 sep.

Konferens. Bernadotteprogrammet

21 sep.

Symposium. Kulturarv och gränser. Stockholms universitet. Öppet för alla

22 sep.

fort. Symposium. Kulturarv och gränser. Kungl. Vitterhetsakademien

27-29 sep

Symposium. OV och VO i de nordiska språken. Uppsala universitet