Forskningsstod
Beviljade medel

BERNADOTTEPROGRAMMET - VITTERHETSAKADEMIENS TRE STIPENDIATER 2020

 
 

Fil. dr. Johanna Vernqvist Aesthetic and Rhetorical Strategies of Early Modern Women Intellectuals, Artists and Poets
 

Fil. dr. Simon Larsson Svenska missionsförbundets fotografier från Kongo 1886-1961: ideologi och retorik i fotografiet
 

Fil. dr. Lydia Wistisen Leken i antropocen: Miljökritisk skräpestetik i efterkrigstidens svenska barnkultur

 

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Kungl. Vitterhetsakademien har i år beslutat om tre stipendier om 125 000 kr vardera.

 

Prisutdelningen skulle ha ägt rum på Kungliga Slottet den 22 april i närvaro av H.M. Konungen men är flyttad till hösten då de totalt tio stipendiaterna kommer att samlas tillsammans med företrädare för de utdelande Akademierna.

 

 

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE HT 2020

    

 Hedvig vin Ehrenheim, Uppsala universitet, 12 500 kr

Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet, 20 000 kr

Inessa Laur, Linnéuniversitetet,  25 000 kr

Andreas Nordin, Göteborgs universitet, 5 000 kr

Tove Rosendal, Göteborgs universitet, 16 000 kr

Hans Ingvar Roth, Stockholms universitet, 20 000 kr

Fredrik Stjernberg, Linköpings universitet, 20 000 kr

Ulrica Söderlind, Umeå universitet, 25 000 kr

Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, 14 000 kr

 

 

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2020

    

 Mattias Agerberg, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Valérie Alfvén, Stockholms universitet, 14 000 kr

Gudrun Andersson, Uppsala universitet, 10 000 kr

Karin Axelsson, Högskolan i Skövde, 14 000 kr

Amelie Björck, Södertörns högskola, 10 000 kr

Katia Cejie, Uppsala universitet, 6 000 kr

Eric Cullhed, Uppsala universitet, 8 000 kr

Joel Frykholm, Stockholms universitet, 20 000 kr

Caroline Gustavsson, Stockholms universitet, 8 000 kr

Jana Holsanova, Lunds universitet, 9 000 kr

Renata Ingbrant, Stockholms universitet, 14 000 kr

Linda Karlsson Hammarfelt, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Sebastian Larsson, Stockholms universitet, 10 000 kr

Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 14 500 kr

Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås, 25 000 kr

Ewa Machotka, Stockholms universitet, 10 000 kr

Carl Nordlund, Linköpings universitet, 14 500 kr

Maria H. Oen, Svenska Institutet i Rom, 20 000 kr

Evangelia Petridou, Mittuniversitetet, 20 000 kr

Anders Pettersson, Umeå universitet, 5 500 kr

Göran Rossholm, Stockholms universitet, 3 000 kr

Emil Sandström, Sveriges lantbruksuniversitet, 8 000 kr

Beate Schirrmacher, Linnéuniversitetet, 11 000 kr

Irene Selsvold, Göteborgs universitet, 8 000 kr

Jessica Sjöholm Skrubbe, Stockholms universitet, 15 000 kr

Therése Skoog, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen, 8 000 kr

Lars Göran Spång, Umeå universitet, 10 000 kr

Åsa Warnqvist, Linnéuniversitetet, 15 000 kr

Susanna Witt, Stockholms universitet, 14 000 kr

Maria Zirra, Stockholms universitet, 20 000 kr

Mattias Ågren, Stockholms universitet, 14 000 kr

Åsa Össbo, Umeå universitet, 12 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR INRIKES OCH UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND
beviljade i november 2019

 

Juhan Björn, Lunds universitet, 45 000 kr

Anders Bornfalk Back, Uppsala universitet, 7 700 kr

Lars Diurlin, Linnéuniversitetet, 10 500 kr

Sara Gummesson, Stockholms universitet, 28 000 kr

Kristin Halverson, Södertörns högskola, 25 000 kr

Francisca Hoyer, Uppsala universitet, 8 500 kr

Isak Hyltén-Cavallius, Lunds universitet, 14 000 kr

Elin Käck, Linköpings universitet, 20 000 kr

Tobias Larsson, Uppsala universitet, 14 000 kr

Caroline Lindroth, Uppsala universitet, 12 540 kr

Aryo Makko, Stockholms universitet, 17 000 kr

Astrid Noterman, Stockholms universitet, 13 000 kr

Carl-Filip Smedberg, Uppsala universitet, 30 000 kr

Maria Trejling, Stockholms universitet, 100 000 kr

Ida Västerdal, Göteborgs universitet, 6 000 kr

 

 

RESESTIPENDIER FÖR INRIKES OCH UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND
beviljade i september 2019

 

Clara Alfsdotter, Linnéuniversitetet, 42 450 kr

Nevra Biltekin, Stockholms universitet, 22 000 kr och 8 900 kr

Martin Dackling, Högskolan i Jönköping, 5 200 kr

Karolina Enquist Källgren, Lunds universitet, 19 833 kr

My Hellsing, Uppsala universitet, 13 000 kr

Peter Henning, Umeå universitet, 7 000 kr

Anna Jelicic, Stockholms universitet, 16 000 kr

Johan Klange, Lunds universitet, 15 000 kr

Astrid Noterman, Stockholms universitet, 17 884 kr

Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, 20 500 kr

Carl Wilén, Göteborgs universtitet, 37 000 kr

David Willgren, Umeå universitet, 20 000 kr

Thomas Wimark, Stockholms universitet, 7 100 kr

Francesco Zavatti, Södertörns högskola, 10 500 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur 
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2020

 

Constanze Ackermann-Boström, Uppsala universitet, 21 000 kr

Pernilla Andersson, Stockholms universitet, 15 000 kr

Tim Berndtsson, Uppsala universitet, 7 000 kr

Frederik Bissinger, Stockholms universitet, 14 000 kr

Rut Elliot Blomqvist, Göteborgs universitet, 9 000 kr

Annalisa Bolin, Linnéuniversitetet, 12 000 kr

John Brauer, Örebro universitet, 7 000 kr

Reglindis De Ridder, Stockholms universitet, 9 000 kr

Daphna Dori, Uppsala universitet, 8 000 kr

Tea Fredriksson, Stockholms universitet, 20 000 kr

Johan Gärdebo, KTH, 11 000 kr

Chris Haffenden, Uppsala universitet, 12 000 kr

John Hennessey, Uppsala universitet, 8 000 kr

Anton Jansson, Lunds universitet, 5 000 kr

Martin Lundqvist, Göteborgs universitet, 11 000 kr

Agnes Löfgren, Linköpings universitet, 6 000 kr

Selcan Mutgan, Linköpings universitet, 22 000 kr

Sanja Nivesjö, Stockholms universitet, 13 000 kr

Mattias Nowak, Lunds universitet, 14 000 kr

Johanna Olsson, Uppsala universitet, 19 000 kr

Jeremy Page, Uppsala universitet, 15 000 kr

Sarah Schwarz, Uppsala universitet, 8 000 kr

Jennie Sjöholm, Luleå tekniska universitet, 16 000 kr

Thanh VI Son, Lunds universitet, 7 000 kr

Greger Sundin, Uppsala universitet, 12 000 kr

Elin Svahn, Stockholms universitet, 14 000 kr

Signe Svallfors, Stockholms universitet, 8 500 kr

Glenn Svedin, Mittuniversitetet, 14 000 kr

Andrey Tibajev, Linköpings universitet, 9 000 kr

Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, 10 000 kr

Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 10 000 kr

 Hedvig Ördén, Stockholms universitet, 23 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND 2020

 

Robin Gullbrandsson, Göteborgs universitet, 15 000 kr

 Sofia Gustafsson, Linköpings universitet, 15 000 kr

 

GÄSTFÖRELÄSARANSLAG

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 

 

BEVILJADE HT 2020

                

         Kurt Villads Jensen, Stockholmss universitet, 
         har beviljats 17 700 kr för att kunna bjuda in 
         professor Robert Pogue, Stanford University

 

BEVILJADE VT 2020

                

         Mikael Larsson, Lunds universitet, 
         har beviljats 11 900 kr för att kunna bjuda in 
         Soultana Maria Valamoti, Aristotle University of Thessaloniki

 

         Memet Aktürk Drake, Uppsala universitet, 
         har beviljats 20 000 kr för att kunna bjuda in 
         Gijsbert Rutten, Universiteit Leiden och
         Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet

 

         Maria Ågren, Uppsala universitet,  
         har beviljats 9 400 kr för att kunna bjuda in 
         John Gallagher, Leeds University

 

         Lena Liepe, Linnéuniversitetet, 
         har beviljats 40 500 kr för att kunna bjuda in 
         Nancy Thompson, St. Olaf College, Northfield MN, US, 
         Jennifer Borland, Oklahoma State University, US och
         Mathias Kryger, tidningen Politiken, Köpenhamn         

       

         Kristin Zeiler, Linköpings universitet, 
         har beviljats 28 000 kr för att kunna bjuda in 
         Jane Macnaughton, Durham University, England och
         Jonathan Metzl, Vanderbilt University, USA

 

         Eric Cullhed, Uppsala universitet, 
         har beviljats 10 000 kr för att kunna bjuda in 
         Michael Clarke, National University of Ireland, Galway

 

 

RESESTIPENDIER FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖVÅRDEN ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2020

Johanna Nilsson, Armémuseum, 15 000 kr

Christina Wistman, Stiftelsen Jamtli, 25 000 kr

 

 

 

Fonder och stiftelser 2020


BRUSEWITZ DONATIONSFOND
För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

Hanna Åkerström, Uppsala universitet, 138 000 kr

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND
Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

Masa Dizdar, Stockholms universitet, 120 000 kr

Therese Emanuelsson-Paulson, Stockholms universitet, 80 000 kr

Åke Engsheden, Stockholms universitet, 92 000 kr

Johan Eriksson, Uppsala universitet, 30 000 kr

NN, Göteborgs universitet, 125 000 kr

Svante Fischer, Stocksund, 214 000 kr

NN, Göteborgs universitet, 90 000 kr

Lars Karlsson, Uppsala universitet, 90 000 kr

Patrik Klingborg, Uppsala universitet, 143 200 kr

Matti Leino, Stockholms universitet, 65 000 kr

Johan Ling, Göteborgs universitet, 305 000 kr

Romain Mougenot, Stockholms universitet, 120 000 kr

Tuomo Nuorluoto, Uppsala universitet, 100 000 kr

Cecilia Olovsdotter, Svenska Institutet i Rom, 40 000 kr

Robin Rönnlund, Svenska institutet i Athen, 270 600 kr

Filmo Verhagen, Uppsala universitet, 61 850 kr

Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen, 106 600 kr

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.
 

Eva Andersson Strand, Köpenhamns universitet, 653 314 kr

Mari-Louise Franzén, Brottby, 200 000 kr

Git Skoglund, Göteborg, 85 000 kr och 120 000 kr

Eva Sundström, Gustavsberg, 200 000 kr

Jenni Suomela, University of Helsinki, 52 930 kr

NN, University of Helsinki, 54 582 kr

 

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

       
         John Ljungkvist
, Uppsala universitet, 150 000 kr
         Martin Rundkvist, Uniwersytet Lódzki, 50 000 kr

 

DR CARL KEMPES STIFTELSE
För främjande av vetenskaplig forskning inom kulturminnesvården.     

Sara Cousins, Stockholms universitet, 184 000 kr

Björn Hasselgren, Uppsala universitet, 50 000 kr

Patrick Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, 200 000 kr

 

STIFTELSEN GIHLS FOND
Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

Peter Carelli, Statens historiska museer, Stockholm, 30 000 kr

Masa Dizdar, Stockholms universitet, 60 000 kr

Camilla Annerfeldt, European University Institute, 40 000 kr

Sigrid Schottenius Cullhed, Uppsala universitet, 18 900 kr

Camilla Kandare, Sollentuna, 20 000 kr

Johan Vekselius, Stockholms universitet, 39 000 kr

Cecilia Olovsdotter, Svenska Institutet i Rom, 24 300 kr

Therese Emanuelsson-Paulson, Stockholms universitet, 33 000 kr

Eric Cullhed, Uppsala universitet, 32 700 kr

 

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND 

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.    

 

Jessica Holmlund, Uppsala universitet, 27 200 kr

Anton Larsson, Stockholms universitet, 18 000 kr

 

 

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND
Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

 

Rose-Marie Eriksson, Högskolan i Borås, 50 000 kr

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Inga beviljade ansökningar

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

Markus Fjellström, Stockholms universitet, 20 000 kr

Joakim Kjellberg, Uppsala universitet, 20 000 kr

Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, 20 000 kr

Birgitta Åkesson, 29 000 kr

 

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND
Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.     

Maj-Britt Andersson, Newmaninstitutet, 30 000 kr

Fedir Androshchuk, Uppsala universitet, 80 000

Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, 64 000

Olof Holm, 50 000

Madeleine Nilsson, Västernorrlands museum, 40 000

Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 50 000