Forskningsstod
Beviljade medel

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE HT 2016

    

Henrik Angerbrandt, Stockholms universitet, 22 500 kr

Lotta Bergman, Malmö högskola, 15 000 kr

Björn Blom, Umeå universitet, 24 800 kr

Sarah Bouttier, Stockholms universitet, 15 700 kr

Helene Carlbäck, Södertörns Högskola, 16 000 kr

Anna Minara Ciardi, Lunds universitet, 6 000 kr

Anna Dahlgren, Stockholms universitet, 15 000 kr

Luca Di Corato, Sveriges Lantbruksuniversitet, 7 900 kr

Moa Ekbom, Göteborgs universitet, 9 000 kr

Josef Eskhult, Uppsala universitet, 13 000 kr

Annika Fredén, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Anna Friberg, Mittuniversitetet, 17 500 kr

Karl Gustafsson, Utrikes Politiska Institutet, 12 000 kr

Ingela Holmström, Stockholms universitet, 9 600 kr

Håkan Hökerberg, Svenska Institutet i Rom, 14 000 kr

Fredrik Krohn Andersson, Stockholms universitet, 18 000 kr

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Birgitta Leppänen Sjöberg, Uppsala universitet, 7 000 kr

Justice Mensah, Sveriges Lantbruksuniversitet, 11 800 kr

Elisabeth Niklasson, Stockholms universitet, 13 000 kr

Carita Paradis, Lunds universitet, 9 900 kr

BethAnne Paulsrud, Stockholms universitet, 9 000 kr

Sonya Petersson, Stockholms universitet, 16 100 kr

Linus Salö, Stockholms universitet, 25 000 kr         

Maria Skeppstedt, Linnéuniversitetet, 17 000 kr

Maciej Szymaszek, Göteborgs universitet, 9 000 kr

Joy Torgé, Högskolan i Jönköping, 20 000 kr

Ulrika Trovalla, Nordiska Afrikainstitutet, 20 000 kr

Maria Wängqvist, Göteborgs universitet, 9 000 kr

Mauro Zamboni, Stockholms universitet, 18 800 kr

Nikolas Århem, Uppsala universitet, 25 000 kr

Wilhelm Östberg, Stockholms universitet, 25 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE VT 2016

 

Carl Börstell, Stockholms universitet, 10 000 kr

Martin Dackling, Göteborgs universitet, 9 300 kr

Christian Ducoing, Umeå universitet, 10 000 kr

Annaliina Gynne, Mälardalens Högskola, 17 500 kr

Andreas Skriver Hansen, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Maria Heintz, Lunds universitet, 21 500 kr

Martina Hjertman, Göteborgs universitet, 25 000 kr

Irina Hron, Stockholms universitet, 6 000 kr

Andreas Johansson, Lunds universitet, 15 400 kr

Brian Kuns, Stockholms universitet, 7 500 kr

Maja Lagerqvist, Stockholms universitet, 23 000 kr

David Larsson Heidenblad, Lunds universitet, 10 000 kr

Guillermo Montero Melis, Stockholms universitet, 17 000 kr

Sari Nauman, Göteborgs universitet, 19 000 kr

Michael Neiss, Uppsala universitet, 8 500 kr

Nadja Mänty Nieminen, Stockholms universitet, 16 000 kr

Teobaldo Ramirez Barbosa, Göteborgs universitet, 13 500 kr

Johanna Sjöberg, Linköpings universitet, 10 700 kr

Evelina Stenbeck, Lunds universitet, 25 000 kr

Maria Sturesson, Lunds universitet, 15 000 kr

Glenn Svedin, Mittuniversitetet, 19 000 kr

Mette Tjell, Göteborgs universitet, 4 000 kr

Frida Wikström, Göteborgs universitet, 11 000 kr

David Willgren, Lunds universitet, 20 000 kr

 

INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND
För internationell samverkan inom kulturmiljövården.

 

Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen i Örebro, 10 000 kr

Carolina Jonsson Malm, Linnéuniversitetet, 20 000 k

Åke Henrik-Klemens, Göteborgs universitet, 4 000 kr

Peter Sanja, Göteborgs Stadsmuseum, 5 000 kr

 

Fonder och stiftelser 2016


BRUSEWITZ DONATIONSFOND
För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

Sophie Bergerbrant, Göteborgs universitet, 45 000 kr
Yvonne Henriksson, Vegbyortens Hembygdsförening, 50 000 kr

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND
Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

 

Erika Andersson, Uppsala, 40 000 kr
Anton Bonnier
, Uppsala universitet, 50 000 kr
Lovisa Brännstedt, Lunds universitet, 20 000 kr
Gunnel Ekroth, Uppsala universitet, 150 000 kr
Peter Fischer, Göteborgs universsitet, 150 000 kr

Stefano Fogelberg Rota, Uppsala universitet, överflyttad till Gihls fond
Agneta Freccero, Tommarp, 20 000 kr
Axel Frejman, Uppsala universitet, 30 000 kr
Kristian Göransson, Svenska Institutet i Rom, 140 000 kr
Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, 100 000 kr
Emma Hagström Molin, Stockholms universitet, överflyttad till Gihls fond
Dominic Ingemark, Lunds universitet, 150 000 kr
Anne Ingvarsson-Sundström, Uppsala universitet, 100 000 kr
Anders Kaliff, Uppsala universitet, 100 000 kr
Michael Lindblom, Uppsala universitet, 170 000 kr

Paul Linjamaa, Lund, 20 000 kr
Johan Lundberg, Stockholms universitet, 40 000 kr
Mari Malmer, Göteborgs universitet, 40 000 kr
Maria Mellgren, Sundbyberg, 20 000 kr
Christian Mühlenbock
Statens Museer för världskultur, 30 000 kr
Maria Nilsson, Lunds universitet, 100 000 kr
Gullög Nordquist, Svenska Institutet i Athen, 100 000 kr

Maria Oen, Stockholms universitet, överflyttad till Gihls fond
Ulla Rajala, Stockholms universitet, 75 000 kr
Barbro Santillo Frizell, Svenska Institutet i Rom, 50 000 kr
Ann-Louise Schallin, Svenska Institutet i Athen, 60 000 kr
Johannes Siapkas, Stockholms universitet, 51 000 kr
Thomas Staub, Lunds universitet, 25 000 kr
Carl-Gustaf Styrenius, Svenska Institutet i Athen, 94 000 kr
Johan Vekselius, Lunds universitet, 60 000 kr

Jenny Wallensten, Svenska Institutet i Rom, 175 000 kr
Erika Weiberg, Uppsala universitet, 175 000 kr
Frederick Whitling, Svenska Institutet i rom, 60 000 kr
Helène Whittaker, Göteborgs universitet, 70 000 kr
Ingela Wiman, Göteborgs universitet, 80 000 kr
Ida Östenberg, göteborgs universitet, 15 000 kr

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.

 

Elisabeth Fransson, Järvsö, 50 000 kr

Katia Johansen, Kongelig Kunstakademi, Köpenhamn, 200 000 kr

Hanna Martinsen, Canada, 200 000 kr

Charlotte Rimstad, Køpenhavns Universitet, 96 236 kr

Chiara Romano, Stockholm, 60 000 kr

Kedrstin Wölling, Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri och museum, 50 000 kr

 

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

 

Marie Bengtsson, Uppsala universitet, 38 000 kr

Christina Fredengren, Stockholms universitet,  90 000 kr

Kristina Jonsson, Stiftelsen Kulturmiljövård, 65 000 kr

Michael Olausson, Stockholms universitet, 80 000 kr

 

 

STIFTELSEN GIHLS FOND
Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

Mikael Andersson, Åbo Akademi, 30 000 kr
Johnny R. Bengtsson, Lunds universitet, 20 000 kr
Anna Blennow, Göteborgs universitet, 40 000 kr
Lovisa Brännstedt, Lunds universitet, 7 500

Moa Ekbom, Göteborgs universitet, 17 000 kr
Stefano Fogelberg Rota, Uppsala universitet, 60 000 kr

Agneta Freccero, Tommarp, 30 000 kr

Anna Gustavsson, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Emma Hagström Molin, Stockholms universitet, 43 000 kr

Minna Kristina Hamrin, Åbo Akademi, 35 000 kr

Ulf R. Hansson, Göteborgs universitet, 25 000 kr

Marie Kraft, Svenska Institutet i rom, 45 200 kr

Anne-Marie Leander, Lunds universitet, 125 000 kr

Hans Lejdegård, Uppsala universitet, 45 000 kr

Sabrina Norlander eliasson, Stockholms universitet, 65 000 kr

Maria Oen, Stockholms universitet, 75 000 kr

Ulla Rajala, Stockholms universitet, 20 000 kr

Fredrik Tobin, Gråbo, 44 000 kr

Robin Wahlsten Böckerman, Stockholms universitet, 28 000 kr

Georg Walser, Göteborgs universitet, 32 000 kr

Helena Wangefelt Ström, Umeå universitet, 22 000 kr

Frederick Whitling, Svenska Institutet i Rom, 18 000 kr

Maria Vretemark, Skara, 19 400 kr

Ida Östenberg, Göteborgs universitet, 15 500 kr

 

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND 

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.

    
Mikael Males
, Universitetet i Oslo, 59 500 kr

Frida Espolin Norstein, Göteborgs universitet, 30 276 kr

 

 

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND
Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

 

Katarina Botwid, Lunds universitet, 44 000 kr

Oscar Jacobsson, Helsingborg, 30 000 kr

 

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

 

Ingela af Geijerstam, Stockholms universitet, 35 000 kr

Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, 22 500 kr

 

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

 

Ingrid Berg, Stockholms universitet, 20 000 kr

Anna Blennow, Göteborgs universitet, 30 000 kr

Charlotte Fabech, sydsvensk Arkeologi A/B, 133 000 kr

Birgitta Hårdh, Lunds universitet, 61 300 kr

Johnny Karlsson, Stockholms universitet, 17 000 kr

Birgitta Åkesson, Limhamn, 50 000 kr

 

STIFTELSEN NORDINS FOND
Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.     

 

Ewa Axelsson​, Umeå universitet, 16 500 kr    

Stefan Dalin, Mittuniversitetet, 32 400 kr

Lars Garpenhag, Malmö, 100 000 kr

Ulrica Söderlind, Stockholms universitet, 46 800 kr