Forskningsstod
Beviljade medel

BERNADOTTEPROGRAMMET - VITTERHETSAKADEMIENS TRE STIPENDIATER 2019

 

Matilda Arvidsson Homo + Ludens:Does Human Enhancement Affect How Norms Are Made in Games?

Gustaf Marcus Skyltdocka, varumärke, reklamskrift. Reklam och skönlitteratur vid sekelskiftet 1900

Sebastian Selvén Vittert, vanskligt, vanligt: religion i det gustavianska Sverige

 

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Kungl. Vitterhetsakademien har i år beslutat om tre stipendier om 125 000 kr vardera.

 

Stipendierna delades ut av av H.M. Konungen vid en cermoni på Kungl. Slottet den 25 april 2019.

 

 

 

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2020

    

Mattias Agerberg, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Valérie Alfvén, Stockholms universitet, 14 000 kr

Gudrun Andersson, Uppsala universitet, 10 000 kr

Karin Axelsson, Högskolan i Skövde, 14 000 kr

Amelie Björck, Södertörns högskola, 10 000 kr

Katia Cejie, Uppsala universitet, 6 000 kr

Eric Cullhed, Uppsala universitet, 8 000 kr

Joel Frykholm, Stockholms universitet, 20 000 kr

Caroline Gustavsson, Stockholms universitet, 8 000 kr

Jana Holsanova, Lunds universitet, 9 000 kr

Renata Ingbrant, Stockholms universitet, 14 000 kr

Linda Karlsson Hammarfelt, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Sebastian Larsson, Stockholms universitet, 10 000 kr

Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 14 500 kr

Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås, 25 000 kr

Ewa Machotka, Stockholms universitet, 10 000 kr

Carl Nordlund, Linköpings universitet, 14 500 kr

Maria H. Oen, Svenska Institutet i Rom, 20 000 kr

Evangelia Petridou, Mittuniversitetet, 20 000 kr

Anders Pettersson, Umeå universitet, 5 500 kr

Göran Rossholm, Stockholms universitet, 3 000 kr

Emil Sandström, Sveriges lantbruksuniversitet, 8 000 kr

Beate Schirrmacher, Linnéuniversitetet, 11 000 kr

Irene Selsvold, Göteborgs universitet, 8 000 kr

Jessica Sjöholm Skrubbe, Stockholms universitet, 15 000 kr

Therése Skoog, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen, 8 000 kr

Lars Göran Spång, Umeå universitet, 10 000 kr

Åsa Warnqvist, Linnéuniversitetet, 15 000 kr

Susanna Witt, Stockholms universitet, 14 000 kr

Maria Zirra, Stockholms universitet, 20 000 kr

Mattias Ågren, Stockholms universitet, 14 000 kr

Åsa Össbo, Umeå universitet, 12 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR INRIKES OCH UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND
beviljade i november 2019

 

Juhan Björn, Lunds universitet, 45 000 kr

Anders Bornfalk Back, Uppsala universitet, 7 700 kr

Lars Diurlin, Linnéuniversitetet, 10 500 kr

Sara Gummesson, Stockholms universitet, 28 000 kr

Kristin Halverson, Södertörns högskola, 25 000 kr

Francisca Hoyer, Uppsala universitet, 8 500 kr

Isak Hyltén-Cavallius, Lunds universitet, 14 000 kr

Elin Käck, Linköpings universitet, 20 000 kr

Tobias Larsson, Uppsala universitet, 14 000 kr

Caroline Lindroth, Uppsala universitet, 12 540 kr

Aryo Makko, Stockholms universitet, 17 000 kr

Astrid Noterman, Stockholms universitet, 13 000 kr

Carl-Filip Smedberg, Uppsala universitet, 30 000 kr

Maria Trejling, Stockholms universitet, 100 000 kr

Ida Västerdal, Göteborgs universitet, 6 000 kr

 

 

RESESTIPENDIER FÖR INRIKES OCH UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN JACOB LETTERSTEDTS STIPENDIEFOND
beviljade i september 2019

 

Clara Alfsdotter, Linnéuniversitetet, 42 450 kr

Nevra Biltekin, Stockholms universitet, 22 000 kr och 8 900 kr

Martin Dackling, Högskolan i Jönköping, 5 200 kr

Karolina Enquist Källgren, Lunds universitet, 19 833 kr

My Hellsing, Uppsala universitet, 13 000 kr

Peter Henning, Umeå universitet, 7 000 kr

Anna Jelicic, Stockholms universitet, 16 000 kr

Johan Klange, Lunds universitet, 15 000 kr

Astrid Noterman, Stockholms universitet, 17 884 kr

Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, 20 500 kr

Carl Wilén, Göteborgs universtitet, 37 000 kr

David Willgren, Umeå universitet, 20 000 kr

Thomas Wimark, Stockholms universitet, 7 100 kr

Francesco Zavatti, Södertörns högskola, 10 500 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur 
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2020

 

Constanze Ackermann-Boström, Uppsala universitet, 21 000 kr

Pernilla Andersson, Stockholms universitet, 15 000 kr

Tim Berndtsson, Uppsala universitet, 7 000 kr

Frederik Bissinger, Stockholms universitet, 14 000 kr

Rut Elliot Blomqvist, Göteborgs universitet, 9 000 kr

Annalisa Bolin, Linnéuniversitetet, 12 000 kr

John Brauer, Örebro universitet, 7 000 kr

Reglindis De Ridder, Stockholms universitet, 9 000 kr

Daphna Dori, Uppsala universitet, 8 000 kr

Tea Fredriksson, Stockholms universitet, 20 000 kr

Johan Gärdebo, KTH, 11 000 kr

Chris Haffenden, Uppsala universitet, 12 000 kr

John Hennessey, Uppsala universitet, 8 000 kr

Anton Jansson, Lunds universitet, 5 000 kr

Martin Lundqvist, Göteborgs universitet, 11 000 kr

Selcan Mutgan, Linköpings universitet, 22 000 kr

Sanja Nivesjö, Stockholms universitet, 13 000 kr

Mattias Nowak, Lunds universitet, 14 000 kr

Johanna Olsson, Uppsala universitet, 19 000 kr

Jeremy Page, Uppsala universitet, 15 000 kr

Sarah Schwarz, Uppsala universitet, 8 000 kr

Jennie Sjöholm, Luleå tekniska universitet, 16 000 kr

Thanh VI Son, Lunds universitet, 7 000 kr

Greger Sundin, Uppsala universitet, 12 000 kr

Elin Svahn, Stockholms universitet, 14 000 kr

Signe Svallfors, Stockholms universitet, 8 500 kr

Glenn Svedin, Mittuniversitetet, 14 000 kr

Andrey Tibajev, Linköpings universitet, 9 000 kr

Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, 10 000 kr

Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 10 000 kr

Hedvig Ördén, Stockholms universitet, 23 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND 2020

 

Robin Gullbrandsson, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Sofia Gustafsson, Linköpings universitet, 15 000 kr

 

GÄSTFÖRELÄSARANSLAG BEVILJADE HT 2019

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 

 

                

         Anders Bengtsson, Stockholms universitet 
         har beviljats 25 600 kr för att kunna bjuda in 
         professor Carol Myers-Scotton, Michigan State University

 

         Anna Bredström, Linköpings universitet och
         Patricia Lorenzoni, Uppsala universitet
         har beviljats 16 000 kr för att kunna bjuda in 
         professor Janet Shim, University of California i San Fransisco

 

         Simon Ceder, Högskolan Väst Konstfack 
         har beviljats 18 000 kr för att kunna bjuda in 
         dr. Nguyen Huy Cuong, Vietnam National University Ho Chi Minh City

 

         Hedvig von Ehrenheim, Uppsala universitet
         har beviljats 8 500 kr för att kunna bjuda in 
         dr. Irene Salvo, University of Exeter         

 

         Tora Hedin, Stockholms universitet 
         har beviljats 9 300 kr för att kunna bjuda in 
         docent Václav Cvrček, Karlsuniversitetet i Prag

 

         Johan Järlehed och Tommaso Milani, Göteborgs universitet
         har beviljats 20 000 kr för att kunna bjuda in 
         professor Adam Jaworski, University of Hong Kong

 

         Dimitrios Kokkinakis, Göteborgs universitet 
         har beviljats 9 700 kr för att kunna bjuda in 
         associate prof. Athanasios Tsanas, University of Edinburgh

 

         Jan Storå och Elia Organista, Stockholms universitet
         har beviljats 40 000 kr för att kunna bjuda in 
         Manuel Domínguez-Rodrigo, Institute of Evolution in Africa, Madrid, 
         Charles P. Egeland, University of North Carolina och 
         Ainara Sistiaga, University of Copenhagen

 

         Anders Wästfelt, Stockholms universitet
         har beviljats 15 500 kr för att kunna bjuda in 
         professor Jennifer Clapp, University of Waterloo

 

RESESTIPENDIER FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖVÅRDEN ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2019

Kersti Björkman Lilja, Riksantikvarieämbetet, 20 000 kr

Hanna Menander, Statens historiska museer, 20 000 kr

 

 

 

Fonder och stiftelser 2019


BRUSEWITZ DONATIONSFOND
För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

Mattias Legnér, Uppsala universitet, 20 500 kr

Christian Mühlenbock, Västarvet, 156 000 kr

Anna Nyqvist Thorsson, Föreningen Västsvensk arkeologi, 175 000 kr

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND
Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

Jesper Blid, Österreichische Akademie der Wissenschaften,125 000 kr

Anton Bonnier, Uppsala universitet,149 261 kr

Görkem Cimen, Uppsala universitet,40 000 kr

Stefano Fogelberg Rota, Umeå universitet,27 300 kr

Angus Graham, Uppsala universitet,176 540 kr

Kristian Göransson, Svenska Institutet i Rom,234 200 kr

Jenny Hagenblad, Linköpings universitet,80 000 kr

Pontus Hellström, Svenska Forskingsinstitutet i Istanbul,173 000 kr

Martina Hjertman, Göteborgs universitet,13 000 kr

Patrik Klingborg, Uppsala universitet/Svenska institutet i Athen,119 200 kr

Fanny Kärfve, Lunds universitet,80 000 kr

Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala universitet,86 100 kr

Hampus Olsson, Lunds universitet,120 000 kr

Petra Pakkanen, The Open University in London,240 000 kr

Robin Rönnlund, Göteborgs universitet,67 500 kr

Barbro Santillo Frizell, Svenska Institutet i Rom,43 000 kr

Ann-Louise Schallin, Stockholms universitet,58 000 kr

Johannes Siapkas, Stockholms universitet,255 000 kr

Carl-Gustaf Styrenius, Svenska Institutet i Athen,102 000 kr

Sten Tesch, Uppsala,48 000 kr

Hedvig von Ehrenheim, Uppsala universitet,85 000 kr

Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen,77 500 kr

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.
 

Aki Arponen, Åbo universitet, 174 000 kr

Lena Dahrén, Uppsala universitet, 182 250 kr

Solveig Jordal, Museumssenteret i Hordaland, 127 000 kr

Jane Malcolm-Davies, SAXO Institute, 270 000 kr

Christian Mühlenbock,Västarvet Lödöse, 75 000 kr

Kerstin Wölling, Stockholm, 40 000 kr

 

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

       
        Martin Edlund
, Örebro läns museum, 100 000 kr
        Alexandra Sanmark, University of the Highlands and Islands, 100 000 kr

 


STIFTELSEN GIHLS FOND
Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

Anna Bortolozzi, Stockholms universitet, 10 500 kr

Göran Bäärnhielm, Stockholm, 30 000 kr

Peter Carelli, Statens historiska museer, 20 000 kr

Moa Ekbom, Göteborgs universitet, 30 000 kr

Minna Kristina Hamrin, Åbo Akademi, 40 000 kr

Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala universitet, 12 300 kr

Adam Lindhagen, Stockholms universitet, 50 000 kr

Hanna Menander, Linköping, 23 600 kr

Christian Mühlenbock,Västarvet, Lödöse, 30 000 kr

Cecilia Sandström, Göteborgs universitet, 85 500 kr

Johan Vekselius, Stockholms universitet, 11 900 kr

Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, 33 000 kr

 

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND 

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.    

Peter Lundkvist, Stockholms universitet, 50 000 kr

 

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND
Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

 

Ingen utlysning 2019

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Erik Carlquist, Täby, 29 000 kr

Lasse Mårtensson, Stockholms universitet, 80 000 kr

Rudolf Simek, Universitet i Bonn, 38 000 kr

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

Joakim Kjellberg, Uppsala universitet, 15 000 kr

Therese Paulson, Stockholms universitet, 81 780 kr

Birgitta Åkesson, Limhamnt, 70 000 kr

 

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND
Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.     

Maj-Britt Andersson, Newmaninstitutet, 50 000 kr

Fedir Androshchuk, Statens Historiska Museer, 120 000 kr

Per-Olof Grönberg, Luleå tekniska universitet, 71 000 kr
Kristina Jonsson, Stiftelsen Jamtli, 200 000 kr
Carl-Gösta Ojala, Uppsala universitet, 75 000 kr