Forskningsstod
Beviljade medel

BERNADOTTEPROGRAMMET - VITTERHETSAKADEMIENS TRE STIPENDIATER 2019

 

Matilda Arvidsson Homo + Ludens:Does Human Enhancement Affect How Norms Are Made in Games?

Gustaf Marcus Skyltdocka, varumärke, reklamskrift. Reklam och skönlitteratur vid sekelskiftet 1900

Sebastian Selvén Vittert, vanskligt, vanligt: religion i det gustavianska Sverige

 

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Kungl. Vitterhetsakademien har i år beslutat om tre stipendier om 125 000 kr vardera.

 

Stipendierna delades ut av av H.M. Konungen vid en cermoni på Kungl. Slottet den 25 april 2019.

 

 

 

INTERNATIONALISERINGSSTIPENDIER FÖR DOKTORANDER FÖR LÄSÅRET 2019-20

 

Beslut har fattats om tilldelning av åtta internationaliseringsstipendier för doktorander, vart och ett om 125 000 kr. Stipendierna är avsedda för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader. Utlysningen riktar sig till doktoranden som kommit väl igång med sin forskningsuppgift men fortfarande har tid kvar att tillgodogöra sig nya idéer.

 

Under vistelsen förväntas stipendiaterna delta i seminarier och knyta kontakter med lärare, forskare och andra doktorander på värduniversitetet. Följande doktorander har beviljats 125 000 kr vardera. 

Johanna Adolfsson, Stockholms universitet (Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva)

Danilo Marco Campanaro, Lunds universitet (Ludwig Maximilian Universität, München)

Camilla Grönvall Fransson, Göteborgs universitet (Aaltouniversitetet, Helsingfors)

Nikola Hajdin, Stockholms universitet (Harvard Law School, Cambridge, MA)

Jules Kielmann, Uppsala universitet (Newcastle University)

Kasper Kristensen, Uppsala universitet (University of London)

Aija Macane, Göteborgs universitet (University Paris-Nanterre)

Fabia Morger, Stockholms universitet (Basel University)

 

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2019

    

Gisela Susanna Bengtsson, Uppsala universitet, 15 000 kr

Christofer Berglund, Malmö högskola, 7 500 kr

Eva-Marie Bloom Ström, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Olof Bortz, Uppsala universitet, 25 000 kr

Magnus Dahnberg, Stockholms universitet, 14 000 kr

Stefan Danerek, Helsingborg, 12 000 kr

Linda Engström, Sveriges lantbruksuniversitet, 18 000 kr

Karolina Grzech, Stockholms universitet, 19 295 kr

Sonja Haeussler, Stockholms universitet, 7 200 kr

Christina Hedman, Stockholms universitet, 8 000 kr

Henrik Johnsén, Stockholms universitet, 13 600 kr

Lars Kleberg, Södertörns högskola, 9 500 kr

Christina Kullberg, Uppsala universitet, 12 000 kr

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Maja Lagerqvist, Uppsala universitet, 15 000 kr

Hans Landqvist, Göteborgs universitet, 9 500 kr

Elias le Grand, Stockholms universitet, 7 000 kr

Ann-Sofie Lönngren, Södertörns högskola, 21 500 kr

Guillermo Montero Melis, Stockholms universitet, 10 000 kr

Morgan Nilsson, Göteborgs universitet, 8 000 kr

Petrus Olander, Lunds universitet, 20 000 kr

Anders Ottosson, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Alexander Pereswetoff-Morath, Stockholms universitet, 11 500 kr

Anders Persson, Lunds universitet, 8 000 kr

Glenn Sandström, Umeå universitet, 19 600 kr

Aleksei Semenenko, Umeå universitet, 10 800 kr

Kim Skjoldager-Nielsen, Stockholms universitet, 10 000 kr

Eva Svensson, Karlstads universitet, 9 000 kr

Maria Svensson, Uppsala universitet, 10 000 kr

Susanne Wigorts Yngvesson, Enskilda Högskolan Stockholm, 9 000 kr

Frida Wikström, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Elisabeth Zetterholm, Stockholms universitet, 25 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur 
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2019

 

Martin Abrahamson, Uppsala universitet, 17 000 kr

Ingrid Berg, Stockholms universitet, 16 000 kr

Sofia Calderon, Göteborgs universitet, 21 000 kr

Azucena Castro, Stockholms universitet, 6 500 kr

Henrik Christensen, Stockholms universitet, 6 000 kr

Aemiro Melkamu Daniel, Umeå universitet, 25 000 kr

Sirus Dehdari, Uppsala universitet, 13 000 kr

Felix Dwinger, Göteborgs universitet, 13 700 kr

Lillian Döllinger, Stockholms universitet, 18 500 kr

Py Liv Eriksson, Göteborgs universitet, 10 390 kr

Christina Hansen, Malmö högskola, 9 500 kr

Lisa Hecht, Stockholms universitet, 25 000 kr

Daniel Helsing, Lunds universitet, 22 000 kr

Martina Hjertman, Göteborgs universitet, 16 000 kr

Iril Hove Ullestad, Göteborgs universitet, 11 000 kr

Aliaksei Kazlou, Linköpings universitet, 20 000 kr

Anne-Kathrin Kreft, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Irina Malaxos, Stockholms universitet, 11 000 kr

Lisa Mendoza Åsberg, Stockholms universitet, 11 000 kr

Malin Nauwerck, Uppsala universitet, 9 500 kr

Michael Neiss, Uppsala universitet, 7 988 kr

Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, 15 000 kr

Andreas Ottemo, Göteborgs universitet, 12 500 kr

Thomas Samuelsson, Stockholms universitet, 11 000 kr

Kata Szita, Göteborgs universitet, 8 500 kr

Peter Wikström, Karlstads universitet, 20 000 kr

Jing Wu, Göteborgs universitet, 9 400 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND 2019

 

Aija Macane, Göteborgs universitet, 20 000 kr

 

GÄSTFÖRELÄSARANSLAG BEVILJADE VT 2019

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 

 

                

         Cristina Joy Torgé, Högskolan i Jönköping
         har beviljats 22 360 kr för att kunna bjuda in 
         docent Jill Chonody, Boise State University, Idaho

 

         Linde Lindkvist, Enskilda högskolan, Stockholm
         har beviljats 15 000 kr för att kunna bjuda in 
         Dr. Tracy Lemos, University of Western Ontario, Canada

 

         Yoko Takau-Drobin, KTH 
         har beviljats 32 532 kr för att kunna bjuda in 
         professor Takako Aikawa, MIT och 
         professor Yumiko Furuichi, University of Tokyo

 

         Martin Fredriksson, Linköpings universitet
         har beviljats 18 000 kr för att kunna bjuda in 
         Professor emeritus David Rowe, Western Sydney University         

 

         Mats Roslund, Lunds universitet 
         har beviljats 8 800 kr för att kunna bjuda in 
         Professor Dries Tys, Vrije Universiteit Brussel

 

         Thomas Kazen, Enskilda Högskolan Stockholm
         har beviljats 11 200 kr för att kunna bjuda in 
         Professor Thomas Römer, Université de Lausanne

 

 

RESESTIPENDIER FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖVÅRDEN ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2019

Kersti Björkman Lilja, Riksantikvarieämbetet, 20 000 kr

Hanna Menander, Statens historiska museer, 20 000 kr

 

 

 

Fonder och stiftelser 2019


BRUSEWITZ DONATIONSFOND
För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

Mattias Legnér, Uppsala universitet, 20 500 kr

Christian Mühlenbock, Västarvet, 156 000 kr

Anna Nyqvist Thorsson, Föreningen Västsvensk arkeologi, 175 000 kr

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND
Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

Jesper Blid, Österreichische Akademie der Wissenschaften,125 000 kr

Anton Bonnier, Uppsala universitet,149 261 kr

Görkem Cimen, Uppsala universitet,40 000 kr

Stefano Fogelberg Rota, Umeå universitet,27 300 kr

Angus Graham, Uppsala universitet,176 540 kr

Kristian Göransson, Svenska Institutet i Rom,234 200 kr

Jenny Hagenblad, Linköpings universitet,80 000 kr

Pontus Hellström, Svenska Forskingsinstitutet i Istanbul,173 000 kr

Martina Hjertman, Göteborgs universitet,13 000 kr

Patrik Klingborg, Uppsala universitet/Svenska institutet i Athen,119 200 kr

Fanny Kärfve, Lunds universitet,80 000 kr

Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala universitet,86 100 kr

Hampus Olsson, Lunds universitet,120 000 kr

Petra Pakkanen, The Open University in London,240 000 kr

Robin Rönnlund, Göteborgs universitet,67 500 kr

Barbro Santillo Frizell, Svenska Institutet i Rom,43 000 kr

Ann-Louise Schallin, Stockholms universitet,58 000 kr

Johannes Siapkas, Stockholms universitet,255 000 kr

Carl-Gustaf Styrenius, Svenska Institutet i Athen,102 000 kr

Sten Tesch, Uppsala,48 000 kr

Hedvig von Ehrenheim, Uppsala universitet,85 000 kr

Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen,77 500 kr

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.
 

Aki Arponen, Åbo universitet, 174 000 kr

Lena Dahrén, Uppsala universitet, 182 250 kr

Solveig Jordal, Museumssenteret i Hordaland, 127 000 kr

Jane Malcolm-Davies, SAXO Institute, 270 000 kr

Christian Mühlenbock,Västarvet Lödöse, 75 000 kr

Kerstin Wölling, Stockholm, 40 000 kr

 

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

       
        Martin Edlund
, Örebro läns museum, 100 000 kr
        Alexandra Sanmark, University of the Highlands and Islands, 100 000 kr

 


STIFTELSEN GIHLS FOND
Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

Anna Bortolozzi, Stockholms universitet, 10 500 kr

Göran Bäärnhielm, Stockholm, 30 000 kr

Peter Carelli, Statens historiska museer, 20 000 kr

Moa Ekbom, Göteborgs universitet, 30 000 kr

Minna Kristina Hamrin, Åbo Akademi, 40 000 kr

Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala universitet, 12 300 kr

Adam Lindhagen, Stockholms universitet, 50 000 kr

Hanna Menander, Linköping, 23 600 kr

Christian Mühlenbock,Västarvet, Lödöse, 30 000 kr

Cecilia Sandström, Göteborgs universitet, 85 500 kr

Johan Vekselius, Stockholms universitet, 11 900 kr

Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, 33 000 kr

 

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND 

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.    

Peter Lundkvist, Stockholms universitet, 50 000 kr

 

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND
Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

 

Ingen utlysning 2019

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Erik Carlquist, Täby, 29 000 kr

Lasse Mårtensson, Stockholms universitet, 80 000 kr

Rudolf Simek, Universitet i Bonn, 38 000 kr

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

Joakim Kjellberg, Uppsala universitet, 15 000 kr

Therese Paulson, Stockholms universitet, 81 780 kr

Birgitta Åkesson, Limhamnt, 70 000 kr

 

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND
Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.     

Maj-Britt Andersson, Newmaninstitutet, 50 000 kr

Fedir Androshchuk, Statens Historiska Museer, 120 000 kr

Per-Olof Grönberg, Luleå tekniska universitet, 71 000 kr
Kristina Jonsson, Stiftelsen Jamtli, 200 000 kr
Carl-Gösta Ojala, Uppsala universitet, 75 000 kr