Forskningsstod
Beviljade medel

BERNADOTTEPROGRAMMET - VITTERHETSAKADEMIENS TRE STIPENDIATER 2019

 

Matilda Arvidsson Homo + Ludens:Does Human Enhancement Affect How Norms Are Made in Games?

Gustaf Marcus Skyltdocka, varumärke, reklamskrift. Reklam och skönlitteratur vid sekelskiftet 1900

Sebastian Selvén Vittert, vanskligt, vanligt: religion i det gustavianska Sverige

 

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Kungl. Vitterhetsakademien har i år beslutat om tre stipendier om 125 000 kr vardera.

 

Stipendierna delas ut av av H.M. Konungen vid en cermoni på Kungl. Slottet den 25 april.

 

 

 

INTERNATIONALISERINGSSTIPENDIER FÖR DOKTORANDER FÖR LÄSÅRET 2019-20

 

Beslut har fattats om tilldelning av åtta internationaliseringsstipendier för doktorander, vart och ett om 125 000 kr. Stipendierna är avsedda för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader. Utlysningen riktar sig till doktoranden som kommit väl igång med sin forskningsuppgift men fortfarande har tid kvar att tillgodogöra sig nya idéer.

 

Under vistelsen förväntas stipendiaterna delta i seminarier och knyta kontakter med lärare, forskare och andra doktorander på värduniversitetet. Följande doktorander har beviljats 125 000 kr vardera. 

Johanna Adolfsson, Stockholms universitet (Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva)

Danilo Marco Campanaro, Lunds universitet (Ludwig Maximilian Universität, München)

Camilla Grönvall Fransson, Göteborgs universitet (Aaltouniversitetet, Helsingfors)

Nikola Hajdin, Stockholms universitet (Harvard Law School, Cambridge, MA)

Jules Kielmann,Uppsala universitet (Newcastle University)

Kasper Kristensen,Uppsala universitet (University of London)

Aija Macane,Göteborgs universitet (University Paris-Nanterre)

Fabia Morger, Stockholms universitet (Basel University)

 

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2019

    

Gisela Susanna Bengtsson, Uppsala universitet, 15 000 kr

Christofer Berglund, Malmö högskola, 7 500 kr

Eva-Marie Bloom Ström, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Olof Bortz, Uppsala universitet, 25 000 kr

Magnus Dahnberg, Stockholms universitet, 14 000 kr

Stefan Danerek, Helsingborg, 12 000 kr

Linda Engström, Sveriges lantbruksuniversitet, 18 000 kr

Karolina Grzech, Stockholms universitet, 19 295 kr

Sonja Haeussler, Stockholms universitet, 7 200 kr

Christina Hedman, Stockholms universitet, 8 000 kr

Henrik Johnsén, Stockholms universitet, 13 600 kr

Lars Kleberg, Södertörns högskola, 9 500 kr

Christina Kullberg, Uppsala universitet, 12 000 kr

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Maja Lagerqvist, Uppsala universitet, 15 000 kr

Hans Landqvist, Göteborgs universitet, 9 500 kr

Elias le Grand, Stockholms universitet, 7 000 kr

Ann-Sofie Lönngren, Södertörns högskola, 21 500 kr

Guillermo Montero Melis, Stockholms universitet, 10 000 kr

Morgan Nilsson, Göteborgs universitet, 8 000 kr

Petrus Olander, Lunds universitet, 20 000 kr

Anders Ottosson, Göteborgs universitet, 10 000 kr

Alexander Pereswetoff-Morath, Stockholms universitet, 11 500 kr

Anders Persson, Lunds universitet, 8 000 kr

Glenn Sandström, Umeå universitet, 19 600 kr

Aleksei Semenenko, Umeå universitet, 10 800 kr

Kim Skjoldager-Nielsen, Stockholms universitet, 10 000 kr

Eva Svensson, Karlstads universitet, 9 000 kr

Maria Svensson, Uppsala universitet, 10 000 kr

Susanne Wigorts Yngvesson, Enskilda Högskolan Stockholm, 9 000 kr

Frida Wikström, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Elisabeth Zetterholm,Stockholms universitet, 25 000 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur 
STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2019

 

Martin Abrahamson,Uppsala universitet, 17 000 kr

Ingrid Berg,Stockholms universitet, 16 000 kr

Sofia Calderon,Göteborgs universitet, 21 000 kr

Azucena Castro,Stockholms universitet, 6 500 kr

Henrik Christensen,Stockholms universitet, 6 000 kr

Aemiro Melkamu Daniel, Umeå universitet, 25 000 kr

Sirus Dehdari,Uppsala universitet, 13 000 kr

Felix Dwinger,Göteborgs universitet, 13 700 kr

Lillian Döllinger,Stockholms universitet, 18 500 kr

Py Liv Eriksson,Göteborgs universitet, 10 390 kr

Christina Hansen,Malmö högskola, 9 500 kr

Lisa Hecht, Stockholms universitet, 25 000 kr

Daniel Helsing,Lunds universitet, 22 000 kr

Martina Hjertman,Göteborgs universitet, 16 000 kr

Iril Hove Ullestad, Göteborgs universitet, 11 000 kr

Aliaksei Kazlou,Linköpings universitet, 20 000 kr

Anne-Kathrin Kreft, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Irina Malaxos,Stockholms universitet, 11 000 kr

Lisa Mendoza Åsberg, Stockholms universitet, 11 000 kr

Malin Nauwerck,Uppsala universitet, 9 500 kr

Michael Neiss,Uppsala universitet, 7 988 kr

Andrine Nilsen,Göteborgs universitet, 15 000 kr

Andreas Ottemo,Göteborgs universitet, 12 500 kr

Thomas Samuelsson,Stockholms universitet, 11 000 kr

Kata Szita, Göteborgs universitet, 8 500 kr

Peter Wikström,Karlstads universitet, 20 000 kr

Jing Wu, Göteborgs universitet, 9 400 kr

 

RESESTIPENDIER FÖR UTRIKES RESOR ur
STIFTELSEN OSCAR MONTELIUS MINNESFOND 2019

 

Aija Macane, Göteborgs universitet, 20 000 kr

 

GÄSTFÖRELÄSARANSLAG BEVILJADE HT 2018

 

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. 

 

         

          Dag Hedman, Göteborgs universitet

          har beviljats 10 000 kr för att kunna bjuda in docent
          Harvey Grossman, Academie voor Speel en Theater, Borgerhout, Belgien

 

          Anna Ljunggren, Stockholms universitet 

          har beviljats 17 500 krför att kunna bjuda in professor 
          Robin Feuer Miller, Brandeis University, USA

 

          Wojtek Jezierski, Göteborgs universitet 

          har beviljats 9 000 kr för att kunna bjuda in professor

          Paweł Machcewicz, Polish Academy of Sciences

 

          Lovisa Brännstedt, Lunds universitet 

          har beviljats 19 000 kr för att kunna bjuda in professor

          Alison Keith, University of Toronto,

 

          J. Alexander Bareis, Lunds universitet 

          har beviljats 4 400 kr för att kunna bjuda in
          Zhang Longxi, City University of Hong Kong

 

          Renata Ingbrant, Stockholms universitet 

          har beviljats 6 500 kr för att kunna bjuda in professor

          Irena Klepfisz, Barnard college, Columbia university, New York

 

          Merja Kytö, Uppsala universitet 

          har beviljats 16 750 kr för att kunna bjuda inprofessor

          Jeremy Smith, University of Glasgow och Dr Lukas Sönning,
         Universität Bamberg

 

          Åke VibergTeologiska Högskolan Stockholm

          har beviljats 14 000 kr för att kunna bjuda in professor

          James K. Bruckner, North Park University, Chicago, USA 

 

          Ylva Svensson, Högskolan Väst Göteborgs universitet

          har beviljats 24 000 kr för att kunna bjuda in professor

          Kate McLean, Western Washington University

 

          Thomas Kazen, Enskilda Högskolan Stockholm

          har beviljats 13 000 kr för att kunna bjuda in professor

          James Crossley, St. Mary's University, London

 

 

RESESTIPENDIER FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖVÅRDEN ur
INSAMLINGSSTIFTELSEN MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2018

Lovisa Bondeson, KADK Konstakademins Arkitektskola, 13 000 kr

Arvid Carlström, KADK Konstakademins Arkitektskola, 13 000 kr

Johanna Ejderstedt, Kalmar läns museum, 13 000 kr

 

 

Fonder och stiftelser 2018


BRUSEWITZ DONATIONSFOND
För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

 

Anna Nyqvist Thorsson, Föreningen Västsvensk arkeologi, 50 000 kr

Karl-Göran Sjögren, Göteborgs universitet, 200 000 kr

Maria Vretemark, Skara, 140 000 kr

 

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND
Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

 

Tania Al Saadi, Stockholms universitet, 50 000 kr

Anna Blennow, Göteborgs universitet, 40 000 kr

Jesper Blid, Stockholms universitet, 100 000 kr

Anton Bonnier, Uppsala universitet, 100 000 kr

Peter Fischer, Göteborgs universitet, 150 000 kr

Axel Frejman, Uppsala universitet, 100 000 kr

Kristian Göransson, Svenska Institutet i Rom, 164 000 kr

Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, 50 000 kr

Ulf R. Hansson, Svenska Institutet i Rom, 75 000 kr

Anders Kaliff, Uppsala universitet, 70 000 kr

Lars Karlsson, Uppsala universitet, 80 000 kr

Patrik Klingborg, Uppsala universitet, 50 000 kr

Hedvig Landenius Enegren, Uppsala universitet, 70 000 kr

Maria Lowe Fri, Stockholms universitet, 70 000 kr

Helge Malmgren, Göteborgs universitet, 25 000 kr

Jan Nylund, Lunds universitet, 60 000 kr

Petra Pakkanen, Stockholms universitet, 100 000 kr

Therese Paulson, Stockholms universitet, 80 000 kr

Arto Penttinen, Svenska Institutet i Athen, 90 000 kr

Barbro Santillo Frizell, Svenska Institutet i Rom, 80 000 kr

Ann-Louise Schallin, Stockholms universitet, 20 000 kr

Irene Selsvold, Göteborgs universitet, 80 000 kr

Carl-Gustaf Styrenius, Svenska Institutet i Athen, 126 000 kr

Jenny Wallensten, Svenska Institutet i Athen, 70 000 kr

Helène Whittaker, Göteborgs universitet, 80 000 kr

Örjan Wikander, Lunds universitet, 20 000 kr

 

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.
 

Lise Bender Jørgensen, Ranheim, 117 000 kr

Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer, 85 600 kr

Cecilia Candréus, Uppsala universitet, 187 200 kr

Mari-Louise Franzén, Brottby, 300 000 kr

Jens Heimdahl, Statens historiska museer, 50 000 kr

Bodil Holst, University of Bergen, 78 750 kr

Helena Honka-Hallila, Åbo, 100 000 kr

Tanja Huikuri, Metropolia högskola, Helsingfors, 100 000 kr

Mikael Larsson, Lunds universitet, 75 000 kr

HannaMartinsen, Kanada, 233 000 kr

Jenni Suomela, University of Helsinki, 54 895 kr

Krista Vajanto, Aalto University, 54 895 kr

 

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

       
        Michael Olausson
, Bromma, 50 000 kr


STIFTELSEN GIHLS FOND
Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

 

Mikael Andersson, Åbo Akademi, 24 000 kr

Johnny R. Bengtsson, Lunds universitet, 21 000 kr

Lars Berggren, Svenska Institutet i Rom, 20 000 kr

Peter Carelli, Statens historiska museer, 20 000 kr

Anna Fredriksson, Uppsala universitet, 8 000 kr

Camilla Kandare, Sollentuna, 15 000 kr

Patrik Klingborg, Uppsala universitet, 20 000 kr

Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala universitet, 13 000 kr

Hanna Menander, Uppsala universitet, 20 000 kr

Christian Mühlenbock, Västarvet, 10 000 kr

Hampus Olsson, Lunds universitet, 25 000 kr

Cecilia Sandström, Göteborgs universitet, 24 000 kr

Ola Sigurdson, Göteborgs universitet, 18 000 kr

Peter Sjökvist, Uppsala universitet, 12 000 kr

Georg Walser, Älvsåkerskolan, 20 000 kr

Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, 10 000 kr

Örjan Wikander, Lunds universitet, 46 000 kr

Ingela Wiman, Göteborgs universitet, 24 000 kr

 

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND 

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.    

Giorgio Basciu, Stockholms universitet, 20 000 kr

Jon Helgason, Linnéuniversitetet, 50 000 kr

Agneta Ney, Uppsala universitet, 20 000 kr

 

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND
Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

 

Ingen utlysning 2018

 

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Tommy Bruhn, Lunds universitet, 90 000 kr

Solveig Faringer, Stockholm, 25 000 kr

 

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

 

Anne-Sofie Gräslund, Uppsala universitet, 25 000 kr

Påvel Nicklasson, Lunds universitet, 20 000 kr

Christer Westerdahl, Stockholms universitet, 40 000 kr

 

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND
Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.     

 

Otso Kortekangas, Stockholms universitet, 200 000 kr

Ulrich Lange, Göteborgs universitet, 50 000 kr

Julia Mattes, Uppsala universitet, 50 000 kr

Karin Ojala, Uppsala universitet, 58 000 kr