Forskningsstod
FORSKNINGSSTÖD

Akademien initierar och stöder forskning genom att arrangera symposier och konferenser, som ofta är av tvärvetenskaplig karaktär. I den mån antalet deltagare medger det, äger överläggningarna rum i akademiens hus på Villagatan i Stockholm och det förutsätts att föredrag och debattinledningar utges i akademiens konferensserie.


Huvuddelen av akademiens forskningsfrämjande stöd går dock till olika projekt, ofta i samarbete med ledamöter, universitet, lärda verk, kulturvårdande myndigheter eller andra forskningsfinansiärer. Flera kan vara av långsiktig karaktär. 


Akademien är medlem i organisationerna ALLEA och UAI. Detta innebär också aktivt deltagande i forskningsprojekt tillsammans med lärda samfund i många andra länder.